Sällskapet
Ragnar Thoursies Vänner


Ordförande
Gösta Palmfjord
 gosta.palmfjord@glocalnet.net
 0150-180 77

Sekreterare
Wera Olovsson
 wera_olovsson@swipnet.se
 0150-332 15

Kassör
Agneta Welander
 agneta.welander@bredband.net
 0150-100 70

Webbansvarig
Agneta Welander
 agneta.welander@bredband.net
 0150-100 70