Sällskapet
Ragnar Thoursies Vänner


Nyheter

Thoursie-afton

Den 13 november 2014 gästades, i Kulturhuset Ängelns hörsal, Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner av litteraturvetaren Torbjörn Schmidt, som doktorerar på Tomas Tranströmers författarskap.

Rubriken på kvällens föreläsning var ”Mästaren och hans elev; om Ragnar Thoursie och Tomas Tranströmer”. Schmidt poängterade att Thoursie var mästaren som påverkade den 12 år yngre Tranströmer starkt genom i synnerhet sin första diktsamling ”Emaljögat”. Den läste Tranströmer som 16-årig elev på Södra Latin.

Kanske inspirerades även Tranströmers val av högskolestudier av Thoursies, psykologi och religionsvetenskap. Dock kände de inte varandra personligen.

Religiösa influenser från uppväxtmiljöerna är en annan gemensam faktor. Tranströmers mor var varmt kristen och Thoursies föräldrar var engagerade i Jehovas Vittnen.

Båda poeterna var också skickliga tecknare och hade andra yrken som de försörjde sig på. Kombinationen av saklighet (verklighetsförankring) och fantasi kännetecknar bägge.

Thoursies mångåriga poetiska tystnad under decennierna som statstjänsteman förblir delvis en gåta, men kanske ansåg han att samhällsbyggandet var viktigare än poesin. Så tänkte säkert aldrig Tranströmer, enligt Schmidts funderingar.

Schmidts medryckande framställning interfolierades av utmärkta uppläsningar av Ulla Palmfjord, som med tydlig diktion och behärskad känsla gjorde all rättvisa åt poeternas dikter.

Vi åhörare fick en synnerligen intressant och tänkvärd litterär upplevelse denna torsdagskväll i Katrineholm, Ragnar Thoursies barndomsstad. Stort tack till föreläsaren Torbjörn Schmidt!

Lika stort tack till Gösta Palmfjord som så enträget ägnat ofantligt många timmar åt att bilda och driva Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner! Kulturen lever i Katrineholm tack vare sådana eldsjälar. Det skall vi vara mycket tacksamma för.

Text: Margareta Behrman
Foto: Elisabeth Hatz

Boksläpp

Under onsdagen (2014-02-26) presenterades den nya boken om Ragnar Thoursie, vilken skrivits av teologie doktor Tomas Fransson.

Bokens titel är "Den nya människan och den gamla: författaren, kulturdebattören och ämbetsmannen Ragnar Thoursie".

Katrineholms-Kuriren bevakade evenemanget, och artikeln finns här.

Boken kan beställas här.

Logotype ABF

Jubileumsprogram

ABF i Katrineholm firade 100 år 2013 och under tre veckor i november uppmärksammades detta genom ett varierat program. Lördag 17 november deltog sällskapet med ett program om Ragnar Thoursie.

Litteraturtidningen Parnass

Artikel i litteraturtidningen Parnass

Tidningen, som ges ut av De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS), innehöll i nr 2 för 2013 en artikel om Ragnar Thoursie.

Artikeln, "Poeten som fastnade i tabellverket", var skriven av sällskapets ordförande Gösta Palmfjord.

Läs här!

Ulla Palmfjord läser dikter av Ragnar Thoursie.

Sörmlands kulturombudsträff

7 mars 2013 träffades Sörmlands kulturombudsansvariga på äldreboendet Riagården i Strängnäs kommun. Länsbibliotek Sörmland sammankallar till träffarna för kulturombudsansvariga. Deltagarna är representanter från bibliotek och äldreomsorg i länets kommuner.

/ --- /

Träffen avslutades med ett mycket uppskattat besök från Sällskapet Ragnar Thoursies vänner. Gösta och Ulla Palmfjord samt Agneta Welander berättade om författaren Ragnar Thoursie från Katrineholm och läste ur hans verk. Thoursie har bland annat skrivit mycket träffande om åldrande och upplevelsen av att vara föremål för omsorg. Sällskapet gör bland annat program för publik inom äldreomsorgen.

Text o foto: Lisa Börjesson, Landstinget Sörmland Lena Cavallius berättade målande om Ragnar Thoursie.

Diktsamling avhandlades i ord och ton

Det var så gott som fullsatt i Musikens hus på torsdagskvällen (2013-03-14) när Sällskapet Ragnar Thoursies vänner arrangerade ett program kring författaren och hans diktsamling, "Kråkorna skrattar", som utkom 1989.

Under kvällen berättade Lena Cavallius, som stod Ragnar Thoursie mycket nära vid tiden för dikternas tillkomst, lite om hur Thoursie arbetade med diktsamlingen och hur den togs emot när den till sist gavs ut. Uppmärksamheten blev stor, och "Kråkorna skrattar" nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 1990.

På programmet stod också ett uruppförande av "Tegnérsvit", en tonsättning av några av dikterna i "Kråkorna skrattar". Sviten är en rejält omarbetad version av ett orkesterverk från 1992. Nu är den skriven för violin, piano, klarinett och sopran. Kompositören, Lennart Fredriksson var själv med och spelade violin, och tillsammans med medmusikanterna bjöd han publiken på suggestiva, målande och stämningsfulla musikaliska tolkningar av en människas brottningsmatch och förlikning med åldrandet och döden, som dikterna till stora delar handlar om.

– Musik finns ju egentligen inte innan den framförs, den existerar inte innan den klingat. Den har låtit nu! sa en märkbart lycklig Lennart Fredriksson. Så spelade man "Tegnérsvit" en gång till.

– Så gjorde man vid uruppföranden på Beethovens tid, sa kompositören.

Text: Catarina Nitz
Foto: Tomas Nilsson

Hos Rotary i Strängnäs

Under Rotarys veckolunch den 30 oktober fick sällskapet 30 min för presentation av den nya föreningen. Gösta Palmfjord berättade om böckerna mm, Britt Söderholm läste dikter och Agneta Welander läste berättelsen 'Söndring' i komprimerad form.
Plats: Hotell Rogge

Thoursie blev förste man på Skansen

Söndagen den 7 oktober 2012 handlade höstens första program i serien 'Sällskapsliv' på Skansen om Ragnar Thoursie. Programmen arrangeras av DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) och startade för 20 år sedan på inrådan av dåvarande Skansenchefen Hans Alfredson.

Det var medlemmar ur vårt sällskap som stod för innehållet i programmet, vilket genomfördes i det anrika Ordenshuset 'Brofästet' på Skansen.

Sammankomsten, som inleddes med välkomsthälsning av Olof Holm, hade samlat ett 50-tal personer som fick tillfälle att lyssna till Gösta Palmfjord, Britt Söderholm och Agneta Welander. De två senare framförde Thoursies texter, både dikter och prosa, och den förre berättade om författarens liv och historia. Föredraget kompletterades av förstorade bilder som visades manuellt av Ulla Palmfjord.

I slutet av programmet berättade doktorn i religionsvetenskap, Thomas Fransson, om boken om Ragnar Thoursie, som han håller på att skriva. Han framhöll bland annat hur Thoursie i sitt författarskap ställer frågan om vad som sker i en kultur där människan reduceras till handelsvara? "Thoursie efterlyste en demokratisk kultur, en kultur där egenintresset får vika för det allmänna", påpekade han.

Mycket belåtna med dagen återvände katrineholmarna, som via Forssjö buss tagit sig till Stockholm den vackra höstsöndagen. Inte bara vädret var på deras sida, utan de var också en fantastisk upplevelse rikare; därtill med förhoppningar att de bidragit till att nya människor upplevt något av storheten i Thoursies författarskap.

Text: Wera Olovsson
Foto: Kaj-Åke Welander

(Klicka på bilderna för större format.)

Svenska Akademiens ekonomiska stöd

Föreningen har fått ett startbidrag från Svenska Akademien på 40.000 kr för den inledande verksamheten.

(Klicka på bilderna för större format.)