Välkommen hit !


Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner
var en förening som bildades 9 februari 2012 med syftet att verka för att hedra författaren och främja intresset för hans verk.

Dock beslöt årsmötet (på styrelsens förslag) att lägga ner föreningen 20 februari 2019.

Motiveringen var bl.a
•  Minskat medlemsantal
•  Styrelseledamöternas allt högre medelålder
•  Viktigaste målet uppnått:
Minnesmärket Ragnar Thoursies bänk har kommit på plats i Stadsparken, KatrineholmRagnar Thoursie: 1919-2010