Sällskapet
Ragnar Thoursies Vänner


Externa länkar

De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS)

Externa blogginlägg

Tidskriften Röda rummet: 25 oktober 2010, Per Mattsson

Möten med Ragnar Thorsie: Gudrun Hagliden, 18 oktober 2010

Övrigt

Olof Palmes kulturråd med en skald som huvudsekreterare