Nyheter

Litterär bänk invigd i Katrineholm


(Underlag till artikel i tidningen Parnass)

Det var solsken och sång lördagen den 9 juni 2018 när Katrineholms första litterära bänk invigdes. En bänk tillägnad minnet av stadens egen poet, Ragnar Thoursie. En bänk i betong och med citat av ur ”Sundbybergsprologen”, en av poetens dikter.

För ”prologen” till invigningsfesten svarade en blåsarseptett som spelade utanför Musikens Hus, där inledningen till festligheten ägde rum. Här blev det välkomstanförande av ordföranden i det litterära sällskapet Ragnar Thoursies Vänner, Gösta Palmfjord, som gjorde en utmärkt presentation av Ragnar Thoursies person och verk. Sedan gavs ordet till formgivaren av bänken, Gustav Persson, som talade om sina tankar bakom bänkens utformning. Ulla Palmfjord läste därefter med känsla och inlevelse några av poetens dikter. Därmed var det dags för sång och musik, och det var inte vilken musik som helst, utan musik komponerad för detta tillfälle. Kompositören Lennart Fredriksson har tidigare tonsatt dikter av Thoursie och kunde nu presentera nya tonsättningar av ytterligare fem av författarens dikter. De framfördes av sångaren Patrik Sandin som ackompanjerades av Ingunn Ligaarden.

Så var det dags att tåga ut till Stadsparken där Bänken stod, väl ”inslagen”. Här invigningstalade kulturnämndens ordförande, Cecilia Björk, som påminde om Thoursies insatser för kulturen, inte bara som poet utan också som huvudsekreterare i den utredning som på 1970-talet resulterade i en ny statlig kulturpolitik. Så avtäcktes bänken under trumpetfanfar.

Under ”eftersitsen” i Musikens Hus blev det ytterligare sång och musik då Sandin och Ligaarden framförde några av Bo Setterlinds dikter, tonsatta av Lennart Fredriksson. Tal hölls av Tomas Fransson, som skrivit en bok om Thoursie, och av Carl-Johan Kleberg som medverkat i en bok om Thoursies insats i den ovan nämnda kulturutredningen. En utställning om poeten fanns också på plats.

Så kunde Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner som tillsammans med Katrineholms kulturförvaltning stod för evenemanget, glädjas åt en välbesökt och lyckad tillställning och åt att ha åstadkommit ett värdigt minne av sin poet. Och vår förhoppning är att många ska ha glädje av bänken och att den ska leda till att många söker sig andra upplevelser inom poesins värld.

Wera Olovsson
sekreterare i Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner

Thoursies litterära bänk i Katrineholm är invigd, 2018

Under lördagen (2018-06-09) invigdes Ragnar Thoursies minnesbänk med pompa och ståt. Dagen lockade en stor skara besökare som följde festligheterna både inne i Musikens hus och ute i Stadsparken. Många ville också provsitta den nya bänken.

Bruksblåset hälsade besökarna välkomna till Musikens hus.

– Det här är en glädjens dag. I åtta år har vi kämpat för att få till stånd ett minnesmärke över Ragnar Thoursie. Det tog tid men vi lärde oss att aldrig ge upp. Nu står den där bänken därute och på den ska våra barnbarns barnbarns barnbarn sitta i solen, beundra blomsterprakten och läsa dikter av Thoursie, sa Gösta Palmfjord, ordförande i Sällskapet Ragnar Thoursies vänner, under sitt välkomstanförande.

Han berättade att han är mycket glad över att det blev just en bänk till minne av poeten från Katrineholm.
– Vid sidan av Kerstin Ekman är Ragnar Thoursie den största kulturpersonligheten som vuxit upp i Katrineholm, men här har han varit så gott som okänd, berättade Gösta Palmfjord vidare.

Därefter lämnade han över ordet till Gustav Persson som formgett den nya litterära bänken. Han berättade bland annat att han hela tiden haft med sig att fokus ska ligga med textstrofen.
– Alltså får inte bänken överglänsa textstrofen. Formen får heller inte vara för diskret så att folk missar den utan man ska haja till när man ser den.

Han sa också att han tycker att det är modigt av kommunen att välja betong, eftersom det är ett laddat material som har en del negativ klang med sig i bagaget.

Ulla Palmfjord läste vidare tre av Ragnar Thoursies dikter. Bland annat "Kvist mot rutan" som är hämtad från Thoursies sista diktsamling 'Sånger från äldreomsorgen'.

Under stunden i Musikens hus framfördes också fem dikter av Ragnar Thoursie i ny och specialbeställd tonsättning av Lennart Fredriksson. Patrik Sandin bjöd på vacker sång och Ingunn Ligaarden ackompanjerade på piano.

Sedan fortsatte invigningsfesten utomhus, i Stadsparken.

I sitt invigningstal hyllade kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S) den unika mannen från Katrineholm. Hon beskrev honom som en dirigent för den svenska kulturpolitiken, som har gjort dubbla avtryck. Dels för att han var huvudsekreterare i den omfattande kulturutredningen som ledde dram till en ny statlig kulturpolitik, dels för sitt författarskap.

I tio år har Katrineholms kommun satsat på den offentliga konsten.
– Nu tar vi ett nytt steg, med litteraturen. Ragnar Thoursies bänk är startskottet för de litterära bänkarna och det är helt rätt att han är nummer ett, sa Cecilia Björk.

Hon tackade också Sällskapet Ragnar Thoursies vänner för deras idoga arbete fram till i dag.
– Genom ert engagemang blir kulturlivet så mycket rikare, sa hon.

Med en pampig trumpetfanfar av Lars-Inge Larsson förklarades så den nya bänken för invigd.

Text o foto: Carina Bergius, Katrineholms-Kuriren

Litterär bänk tar plats i Katrineholm, 2018

Sällskapet Ragnar Thoursies vänner har nått sitt mål. En värmande litterär bänk i Katrineholms stadspark, som ger en introduktion till "folkhemmets diktare", är resultatet av lång strävan.

Många gånger har ett minnesmärke över Katrineholmsförfattaren Ragnar Thoursie (1919-2010) varit på gång. Men förslaget om en gata uppkallad efter Thoursie föll på det svårstavade namnet. Och förslaget om ett minnesmärke i en rondell stupade på att det skulle bli dåligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Kommunens kulturnämnd och Sällskapet Ragnar Thoursies vänner har hela tiden strävat åt samma håll, även om det har tagit tid. Och på lördag den 9 juni är det dags att inviga Katrineholms första litterära bänk, Thoursies minnesbänk, i Katrineholms stadspark. Gustav Persson ligger bakom utformningen av bänken, som kom på plats i parken i måndags och som ska vara delvis uppvärmd. På bänken står att läsa:

"En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt.
Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet."

En strof ur dikten "Sundbybergsprologen". Så småningom ska en skylt som beskriver Thoursies gärning tillkomma.

Sällskapets ordförande Gösta Palmfjord är lättad och glad och ser fram emot invigningen.
– Hur det känns? säger han lyckligt och lägger handen på hjärtat när Kuriren möter honom vid den litterära bänken som har fått en central plats i parken, mellan scenen och Gröna Kulle.

När det förra året stod klart att det skulle bli en minnesbänk sa kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S) att satsningen var sällskapets förtjänst:
– All heder åt dem. De har varit väldigt aktiva och drivit den här frågan.

Det var 2010 som en trio katrineholmare inledde sin kamp för att Ragnar Thoursie skulle bli uppmärksammad i den stad där han föddes och växte upp. Wera Olovsson, Gösta Palmfjord och Britt Söderholm drev frågan inledningsvis och sällskapet Ragnar Thoursies vänner bildades formellt 2012.
– Ragnar Thoursie är något som katrineholmarna kan vara stolta över, sa Wera Olovsson då i en intervju i Katrineholms-Kuriren.

Men samtidigt som Thoursie är hyllad för sitt författarskap är han okänd för många. Inte ens Kerstin Ekman, en annan litterär storhet som växte upp i Katrineholm, kände till honom i sin ungdom.

– Jag blev besviken när jag fick veta att en så stor poet som Thoursie var uppvuxen i Katrineholm men att jag hade lyckats ta studenten utan att känna till honom, sa Kerstin Ekman när Wera Olovsson intervjuade henne i Kuriren 1993.

Men nu får katrineholmarna större chans att lära känna sin folkhemsdiktare – och samtidigt ta en paus på den litterära bänken.

Text: Carina Bergius, Katrineholms-Kuriren
Foto: Ebba Andersson, Katrineholms-Kuriren

Thoursie-afton, 2014

Den 13 november gästades, i Kulturhuset Ängelns hörsal, Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner av litteraturvetaren Torbjörn Schmidt, som doktorerar på Tomas Tranströmers författarskap.

Rubriken på kvällens föreläsning var ”Mästaren och hans elev; om Ragnar Thoursie och Tomas Tranströmer”. Schmidt poängterade att Thoursie var mästaren som påverkade den 12 år yngre Tranströmer starkt genom i synnerhet sin första diktsamling ”Emaljögat”. Den läste Tranströmer som 16-årig elev på Södra Latin.

Kanske inspirerades även Tranströmers val av högskolestudier av Thoursies, psykologi och religionsvetenskap. Dock kände de inte varandra personligen.

Religiösa influenser från uppväxtmiljöerna är en annan gemensam faktor. Tranströmers mor var varmt kristen och Thoursies föräldrar var engagerade i Jehovas Vittnen.

Båda poeterna var också skickliga tecknare och hade andra yrken som de försörjde sig på. Kombinationen av saklighet (verklighetsförankring) och fantasi kännetecknar bägge.

Thoursies mångåriga poetiska tystnad under decennierna som statstjänsteman förblir delvis en gåta, men kanske ansåg han att samhällsbyggandet var viktigare än poesin. Så tänkte säkert aldrig Tranströmer, enligt Schmidts funderingar.

Schmidts medryckande framställning interfolierades av utmärkta uppläsningar av Ulla Palmfjord, som med tydlig diktion och behärskad känsla gjorde all rättvisa åt poeternas dikter.

Vi åhörare fick en synnerligen intressant och tänkvärd litterär upplevelse denna torsdagskväll i Katrineholm, Ragnar Thoursies barndomsstad. Stort tack till föreläsaren Torbjörn Schmidt!

Lika stort tack till Gösta Palmfjord som så enträget ägnat ofantligt många timmar åt att bilda och driva Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner! Kulturen lever i Katrineholm tack vare sådana eldsjälar. Det skall vi vara mycket tacksamma för.

Text: Margareta Behrman
Foto: Elisabeth Hatz

Boksläpp, 2014

Under onsdagen (2014-02-26) presenterades den nya boken om Ragnar Thoursie, vilken skrivits av teologie doktor Tomas Fransson.

Bokens titel är
"Den nya människan och den gamla: författaren, kulturdebattören och ämbetsmannen Ragnar Thoursie".

Katrineholms-Kuriren bevakade evenemanget, och artikeln finns här.

Boken kan beställas här.

Logotype ABF

Jubileumsprogram, 2013

ABF i Katrineholm firade 100 år 2013 och under tre veckor i november uppmärksammades detta genom ett varierat program. Lördag 17 november deltog sällskapet med ett program om Ragnar Thoursie.

Litteraturtidningen Parnass

Artikel i litteraturtidningen Parnass, 2013

Tidningen, som ges ut av De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS), innehöll i nr 2 för 2013 en artikel om Ragnar Thoursie.

Artikeln, "Poeten som fastnade i tabellverket", var skriven av sällskapets ordförande Gösta Palmfjord.

Läs artikeln här!

Ulla Palmfjord läser dikter av Ragnar Thoursie.

Sörmlands kulturombudsträff, 2013

7 mars 2013 träffades Sörmlands kulturombudsansvariga på äldreboendet Riagården i Strängnäs kommun. Länsbibliotek Sörmland sammankallar till träffarna för kulturombudsansvariga. Deltagarna är representanter från bibliotek och äldreomsorg i länets kommuner.

/ --- /

Träffen avslutades med ett mycket uppskattat besök från Sällskapet Ragnar Thoursies vänner. Gösta och Ulla Palmfjord samt Agneta Welander berättade om författaren Ragnar Thoursie från Katrineholm och läste ur hans verk. Thoursie har bland annat skrivit mycket träffande om åldrande och upplevelsen av att vara föremål för omsorg. Sällskapet gör bland annat program för publik inom äldreomsorgen.

Text o foto: Lisa Börjesson, Landstinget Sörmland Lena Cavallius berättade målande om Ragnar Thoursie.

Diktsamling avhandlades i ord och ton, 2013

Det var så gott som fullsatt i Musikens hus på torsdagskvällen (2013-03-14) när Sällskapet Ragnar Thoursies vänner arrangerade ett program kring författaren och hans diktsamling, "Kråkorna skrattar", som kom ut 1989.

Under kvällen berättade Lena Cavallius, som stod Ragnar Thoursie mycket nära vid tiden för dikternas tillkomst, lite om hur Thoursie arbetade med diktsamlingen och hur den togs emot när den till sist gavs ut. Uppmärksamheten blev stor, och "Kråkorna skrattar" nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 1990.

På programmet stod också ett uruppförande av "Tegnérsvit", en tonsättning av några av dikterna i "Kråkorna skrattar". Sviten är en rejält omarbetad version av ett orkesterverk från 1992. Nu är den skriven för violin, piano, klarinett och sopran. Kompositören, Lennart Fredriksson var själv med och spelade violin, och tillsammans med medmusikanterna bjöd han publiken på suggestiva, målande och stämningsfulla musikaliska tolkningar av en människas brottningsmatch och förlikning med åldrandet och döden, som dikterna till stora delar handlar om.

– Musik finns ju egentligen inte innan den framförs, den existerar inte innan den klingat. Den har låtit nu! sa en märkbart lycklig Lennart Fredriksson. Så spelade man "Tegnérsvit" en gång till.

– Så gjorde man vid uruppföranden på Beethovens tid, sa kompositören.

Text: Catarina Nitz, Katrineholms-Kuriren
Foto: Tomas Nilsson, Katrineholms-Kuriren

Hos Rotary i Strängnäs, 2012

Under Rotarys veckolunch den 30 oktober fick sällskapet 30 min för presentation av den nya föreningen. Gösta Palmfjord berättade om böckerna mm, Britt Söderholm läste dikter och Agneta Welander läste berättelsen 'Söndring' i komprimerad form.
Plats: Hotell Rogge

Thoursie blev förste man på Skansen, 2012

Söndagen den 7 oktober handlade höstens första program i serien 'Sällskapsliv' på Skansen om Ragnar Thoursie. Programmen arrangeras av DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) och startade för 20 år sedan på inrådan av dåvarande Skansenchefen Hans Alfredson.

Det var medlemmar ur vårt sällskap som stod för innehållet i programmet, vilket genomfördes i det anrika Ordenshuset 'Brofästet' på Skansen.

Sammankomsten, som inleddes med välkomsthälsning av Olof Holm, hade samlat ett 50-tal personer som fick tillfälle att lyssna till Gösta Palmfjord, Britt Söderholm och Agneta Welander. De två senare framförde Thoursies texter, både dikter och prosa, och den förre berättade om författarens liv och historia. Föredraget kompletterades av förstorade bilder som visades manuellt av Ulla Palmfjord.

I slutet av programmet berättade doktorn i religionsvetenskap, Thomas Fransson, om boken om Ragnar Thoursie, som han håller på att skriva. Han framhöll bland annat hur Thoursie i sitt författarskap ställer frågan om vad som sker i en kultur där människan reduceras till handelsvara? "Thoursie efterlyste en demokratisk kultur, en kultur där egenintresset får vika för det allmänna", påpekade han.

Mycket belåtna med dagen återvände katrineholmarna, som via Forssjö buss tagit sig till Stockholm den vackra höstsöndagen. Inte bara vädret var på deras sida, utan de var också en fantastisk upplevelse rikare; därtill med förhoppningar att de bidragit till att nya människor upplevt något av storheten i Thoursies författarskap.

Text: Wera Olovsson
Foto: Kaj-Åke Welander

(Klicka på bilderna för större format.)

Svenska Akademiens ekonomiska stöd, 2012

Föreningen har fått ett startbidrag från Svenska Akademien på 40.000 kr för den inledande verksamheten.

(Klicka på bilderna för större format.)