f.d. Sällskapet
Ragnar Thoursies Vänner


Administrativ information om föreningen

 Organisationsnummer
802464-4844

 PlusGiro
63 69 32-6

 Bankgiro
850-4052

 Postadress
Sällskapet Ragnar Thoursies vänner
c/o Gösta Palmfjord
Drottninggatan 10 C
641 30 Katrineholm