Verksamhetsplan / -inriktning

Dessa punkter gällde för den aktiva föreningen 2012-2019


Föreningen skall:

  följa aktuell och rapportera kring framtida forskning angående Ragnar Thoursies person och verk,

  ordna utställningar och seminarier om författaren samt organisera årliga sammankomster med inbjudna föredragshållare,

  verka för inrättande av en stipendiefond för unga författare i Ragnar Thoursies anda,

  verka för uppsättande av minnestavlor över Ragnar Thoursie,

  verka för att en gata eller rondell i Katrineholm uppkallas efter författaren,

  erbjuda program om Ragnar Thoursie på bibliotek, skolor, föreningar mm,

  kontakta/påverka vård- och omsorgschefer samt berörda fackliga organisationer att presentera/involvera boken 'Sånger från äldreomsorgen' vid studiedagar för vårdpersonal,

  genom medlemskap i De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS) få möjlighet att göra program om Ragnar Thoursie,

  synliggöra Ragnar Thoursie och hans verk vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg,

  utarbeta en årsbok om Ragnar Thoursie.