Diktverk

1945
•  Emaljögat
Diktsamling (nr 1)

1952
•  Nya sidor och dagsljus
Diktsamling (nr 2)

1957
•  Mod att leva
Dikter i urval

1987
•  Den nya människan
Samlade dikter

1989
•  Kråkorna skrattar
Diktsamling (nr 3)

2004
•  En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt
Samlade dikter

2009
•  Sånger från äldreomsorgen
Diktsamling (nr 4)