Övrigt läsvärtBoken om Ragnar Thoursie
Teol. dr. Tomas Franssons bok
Den nya människan och den gamla: författaren, kulturdebattören och ämbetsmannen Ragnar Thoursie (2014)
kan beställas exempelvis från Adlibris eller från Bokus.

Katrineholms-Kuriren bevakade ett evenemang där boken presenterades.
Artikeln kan läsas här.

Författarintervju
Läs Annelie Jordahls KLASS - är du fin nog? (2003), i vilken ingår en lång intervju med Ragnar Thoursie under rubriken 'Folkhemmets Rimbaud på stambanan genom Sverige'.

Dagens Nyheters jubileumsinventering
Dagens Nyheter fyllde 150 år 2014 och startade en inventering av de 150 viktigaste kulturhändelserna sedan 1864. Nomineringen skedde stegvis under hösten.

Redan i den första nomineringen av femton blandade händelser (Ingemar Bergmans 'Hets', Selma Lagerlöfs 'Gösta Berlings saga', Lukas Moodyssons 'Fucking Åmål' m.fl fanns också 1974 års kulturproposition, som hade sin grund i utredningen 'Ny kulturpolitik' med Ragnar Thoursie som huvudsekreterare.

Det är märkligt och glädjande att även en proposition kan räknas som en kulturhändelse. Kanske beror det på att det var en författare som låg bakom tankarna och bygget?

// Carl-Johan Kleberg, som en gång hjälpte Ragnar i utredningsarbetet. (2014-12-03)
Läs mer om utredningen här.

Ett författarporträtt signerat Cecilia Persson (författare och historiker) och infört i tidningen Kulturen.
Artikeln publicerad i Tidningen Kulturen 2016-05-10.

Kråkorna skrattar ännu
Om tillit är ordet, som för evigt är förknippat med Karin Boye, är nog omsorg ordet som kommer att bli Ragnar Thoursies ledsagare. Omsorgspoeten. Den tappre medmänniskan som ler lika pillemariskt som en knubbig Buddha. Fick han några svar vid dagsverket slut? Var han nöjd med sitt livsvärv? Poeten som lät poesin träda tillbaka för samhällstjänsten, eller såg han det aldrig så? Nej, troligen inte. Dikten och livet gick sida vid sida för Ragnar Thoursie.
Läs hela artikeln här.Ragnar Thoursie, poeten och ämbetsmannen

Arbetskamraten Carl-Johan Kleberg berättade om Thoursies roll som kulturpolitisk ämbetsman vid årsmötet den 24 februari 2016 med Sällskapet Ragnar Thoursies vänner i Kulturhuset Ängeln i Katrineholm.
Läs hela dokumentet här.Olof Palmes kulturråd, med en skald som huvudsekreterare

Arbetskamraten Carl-Johan Klebergs sammmanfattning av 2012-11-14.
Läs hela dokumentet här.


Från modernistisk poet till ämbetsman – den stillsamme socialisten Ragnar Thoursie
Tidskriften Röda rummet.
25 oktober 2010, Per Mattsson

Möten med Ragnar Thoursie
18 oktober 2010, Gudrun Hagliden