Utmärkelser

1952
•  Svenska Dagbladets litteraturpris

1958
•  ABF:s litteraturpris

1987
•  Bellmanpriset

1997
•  Tegnérpriset

2001
•  Samfundet De Nios Särskilda pris

2002
•  Östrabopriset

2008
•  Svenska Akademiens kungliga pris