Övriga skrifter

1948
•  Kulissbygget - Tyskland mellan Molotov och Marshall
(Tillsammans med Egon Kötting)

1949
•  Moderna Drakar. En debatt om dagspressens problem.
(Redaktör samt författare till essän 'Kvällstidningar och sensationer')

1972
•  Ny kulturpolitik (SOU 1962:66), en utredning av Kulturrådet
(Huvudsekreterare)

1960-1985
•  Ett stort antal arbetsmarknadspolitiska utredningar

1991
•  Arbetsförmedlingens historia
(Tillsammans med Lennart Delander och Eskil Wadensjö)